1. Heeft uw patiënt diabetes mellitus
type 2, hartfalen of chronische nierschade?

PC-NL-105107