3. Gebruikt uw patiënt alleen metformine of metformine en SU?

Metformine en/of het SU dienen in de maximaal verdraagbare dosering gebruikt te worden. Bij een intolerantie kan de maximaal verdraagbare dosering dus 0 mg zijn. In dat geval moet het middel wel zijn geprobeerd in het verleden11. Bron: Zorgverzekeraars Nederland. (2023, 28 maart). Flowchart ter verduidelijking aanspraak en formulieren Empaglifozine.

PC-NL-105107