Er is reguliere vergoeding voor uw patiënt. Wel dient u een artsenverklaring in te vullen.

Klik op deze link voor de artsenverklaring.

PC-NL-105107